คู่มือเริ่มต้นใช้งาน

ลูกค้าสามารถเริ่มติดตั้งเว็บไซต์ได้ง่าย เพียง 2 ขั้นตอน

  • สร้าง account โฮส
  • ติดตั้งโดเมนบน account ที่เพิ่งสร้างมาในขั้นตอนแรก

สร้าง account โฮส

หลังจากที่คุณ login เข้ามา คุณจะเจอหน้านี้

คลิก more > manage account เพื่อที่จะเข้าหน้าจัดการ account

คลิก + Add more account เพื่อเริ่มสร้าง account โฮส

เลือกเซิฟเวอร์ที่คุณต้องการ และกดปุ่ม "continue" คุณสามารถเลือกสร้างหลาย account ภายในครั้งเดียว

เลือกชนิดของ Nameserver ที่จะใช้งาน โดย Default Nameserver คือ nameserver ของทาง MultipleCloud ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละเซิฟเวอร์ และ External Nameserver คือ nameserver ที่มาจากผู้ให้บริการเซิฟเวอร์โดยตรง หรือ ผู้ให้บริการ DNS ที่มีชื่อเสียง

หลังจากนั้น ใส่ชื่อ user ที่ต้องการใช้ และกดปุ่ม "Create these accounts"

รอจนกว่าระบบจะสร้าง account ทุกอันเสร็จ

กลับมาในหน้ารวม account คุณจะเห็นรายละเอียดของ account ที่คุณเพิ่งสร้าง

ติดตั้งโดเมน

ในหน้ารวม account, ตรง account ที่คุณต้องการจะติดตั้งโดเมน ให้คลิก more > install domain to this account

เลือก CMS ที่คุณต้องการติดตั้ง และใส่รายละเอียดต่างๆ ลงในแบบฟอร์ม แล้วกดปุ่ม Install

รอจนกว่าระบบจะดำเนินการแล้วเสร็จ และหลังจากนั้นให้คุณแก้ nameserver ของโดเมนคุณให้ถูกต้อง

If you have any question, feel free to contact us using “Get support” menu in the top of page.


thThai