การจัดการ account โฮส

หลังจากที่คุณติดตั้งโดเมนของคุณแล้ว คุณสามารถจัดการ account และโดเมนของคุณได้ โดยโพสนี้จะบอกวิธีการ และ function ต่างๆ ที่คุณสามารถใช้งานได้ในระบบของเรา

  • ตรวจสอบสถานะของ account
  • เปลี่ยน password ของ account
  • ลบข้อมูลของ account ใด account หนึ่ง
  • ลบ account ออกจากระบบ
  • Login เข้า Control panel

ตรวจสอบสถานะของ account

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของ account รวมถึงจำนวนการใช้งานพื้นที่หรือ bandwidth โดยคลิกปุ่ม "check"

เปลี่ยน password ของ account

คุณสามารถเปลี่ยน password ของ account โดยการคลิก more > Change account's password

ลบข้อมูลของ account ใด account หนึ่ง

เวลาที่คุณต้องการจะติดตั้งโดเมนใหม่ใน account เดิม คุณสามารถลบข้อมูลของโดเมนเดิม โดยคลิก more > clear all data

ลบ account ออกจากระบบ

ถ้าคุณไม่ต้องการ account ไหน หรือต้องการจะลบเพื่อจะสร้าง account ในเซิฟเวอร์อื่น ให้คลิก more > Remove Whole acc.

Login เข้า Control panel

คุณสามารถ login เข้า control panel เพื่อจะจัดการโดเมน จัดการฐานข้อมูล จัดการไฟล์ของคุณ โดยการคลิกปุ่ม "Login"

คุณสามารถดูวิธีการใช้งาน control panel ได้ ที่นี่


thThai