การ upgrade hosting package

คุณสามารถ upgrade หรือเพิ่มจำนวนไอพีที่คุณสามารถสร้างได้ โดยเมื่อ login เข้า account ของคุณแล้ว คลิก more > Upgrade account ตรง package ที่คุณต้องการจะอัพเกรด

หลังจากนั้น ให้เลือกจำนวนไอพีหรือจำนวน account ที่ต้องการเพิ่ม และคลิก "Proceed" โดยคุณจะไม่สามารถอัพเกรดได้ถ้า package ของคุณยังมีบิลค้างชำระอยู่ คุณต้องชำระบิลยอดปัจจุบัน และทำการอัพเกรดอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากนั้น ระบบจะคำนวนยอดค่าใช้จ่ายตามวันเวลาที่ใช้งานจริง ให้คุณตรงสอบ และเลือกช่องทางการชำระเงิน หลังจากนั้น คลิก "confirm and send me invoice"

หลังจากที่คุณชำระเงินเรียบร้อยแล้ว package ของคุณจะได้รับการอัพเกรดทันที และคุณสามารถสร้าง account เพิ่มได้


thThai