วิธีการเปิด WP_DEBUG

เมื่อเว็บไซต์ wordpress ของคุณมีปัญหา เกิด error ไม่สามารถใช้งานได้ และคุณไม่รู้สาเหตุ คุณสามารถเริ่มจากการเปิด WP_DEBUG ซึ่งมันจะแสดง error ให้คุณเห็นในหน้าเว็บ

การเปิด WP_DEBUG ทำได้โดยเปิดไฟล์ wp-config.php เพื่อแก้ไข และหาบรรทัด WP_DEBUG ให้แก้จาก false เป็น true

หลังจากนั้นให้เข้าเว้บไซต์ของคุณอีกครั้ง คุณจะเห็นรายละเอียดของ error


thThai