โพสของ blog ขึ้น 404 not found

ถ้าคุณเข้าใช้งานเว็บ wordpress ของคุณหน้าแรกได้ แต่ไม่สามารถเข้าใช้งานในหน้าโพสต่างๆ ได้ โดยขึ้น error 404 not found นั่นเป็นเพราะว่า ไฟล์ .htaccess ของคุณอาจจะไม่มีโค้ดที่จำเป็นสำหรับ wordpress ทำให้ Wordpress ไม่สามารถจัดการ URL ของหน้าต่างๆได้ ด้านล่างคือโค้ดที่ต้องมีในไฟล์ .htaccess

# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress

การแก้ไข ทำได้โดย login เข้า wordpress blog ของคุณ และไปที่ Settings > Permalinks และกด Save Changes

หลังจากกดปุ่ม "Save Changes" ไฟล์ .htaccess จะถูกสร้างอัตโนมัติ และคุณสามารถทดสอบโดยการเข้าใช้งานโพสต่างๆ ของเว็บไซต์ได้เลย


thThai